ಕಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು / Kali Current Affairs

ಕಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು / Kali Current Affairs

kali current affairs

ಕಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು June 03 2024

  • ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ 2024-2026 ಸಮಯದ ಭಾರತೀಯ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (IVMA) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೆರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (SII) ಸಿಇಒ ಆದ ಸಿ ಪೂನಾವಾಲ್ಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (NABARD) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಯ (GI) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

 

  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತೀಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IREDA) ಗೆ ನವರತ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

 

  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಮೇ 1 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಾದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ 2024' ರ ಥೀಮ್ - ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

 

  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸೌರಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ NHPC ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯು ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

1 / 10

ಭಾರತದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ 2024-2026 ಅವಧಿಗೆ IVMA ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

2 / 10

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

3 / 10

2024ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಯಾವುದು?

4 / 10

ಮೇ 1 ರಂದು ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

5 / 10

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸೌರಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ NHPC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ?

6 / 10

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (NABARD) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಯ (GI) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ?

7 / 10

ಸೇರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (SII) ಸಿಇಒ ಯಾರು?

8 / 10

ಭಾರತೀಯ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (IVMA) 2024-2026 ಸಮಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?

9 / 10

ಭಾರತೀಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IREDA) ಗೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ನವರತ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ?

10 / 10

ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರು ಯಾವುದು?

Your score is

The average score is 40%

0%

 

 

    Leave A Comment

    Top